แนะนำเกมส์คาสิโนสดและเกมส์พนันออนไลน์ต่างๆ

เกมส์คาสิโนสดและเกมส์พนันออนไลน์ต่างๆ

กฏเหล่านี้มีไว้เพื่อนิยามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการเดิมพันทั้งหมดที่เรารับการวางเดิมพัน โดยคุณต้องรับผิดชอบเพื่อจะทำให้ตัวคุณเองตระหนักถึงกฏเหล่านี้และข้อกำหนดได้รับการยอมรับการวางเดิมของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฏเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและจะแสดงการแก้ไขดังกล่าวนี้บนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆที่มีรายละเอียดที่ปรากฏ”การประกาศ” เป็นส่วนหนึ่งของกฏการเดิมพัน ในกรณีที่มีความแตกต่างใดๆ

โปรดทราบว่าไม่ว่าการเพิ่มเติมข้อมูลใดๆจะใช้แทนกฏการวางเดิมพันของเรา เราถือว่ากฏเหล่านี้มีความเป็นธรรม และหากคุณต้องการคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับกฏเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยช่วยเหลือคุณ และทุกคนมีความใส่ใจที่จะตอบคำถามและยุติข้อโต้แย้งอย่างรวดเร็วและเป็นกันเองฝ่ายบริการลูกค้าจะพยายามให้ความสนใจต่อข้อผิดพลาดและข้อโต้แย้งอย่างทันท่วงทีและด้วยความรอบคอบ

กฏเหล่านี้ทั้งหมดทำหน้าที่เป็นเพียงหลักการทั่วไปที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะโต้แย้งกับลูกค้า แต่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเมื่อใดก็ตามเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

จำนวนเงินที่วางเดิมพันต่ำสุดและสูงสุดของกีฬาทั้งหมดจะกำหนดโดยบริษัทและซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทถือว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายในบัญชีเหล่านั้นวางเดิมพันกับเรา บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่บิดเบือนความจริงจากลูกค้าเอง
ขณะวางเดิมพันบนอินเทอร์เน็ต สมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำรายการของตน โปรดตรวจสอบเงินเดิมพันของคุณว่าไม่มีข้อผิดพลาดก่อนจะทำการยืนยันวางเดิมพัน หากยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลใดๆได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินเดิมพันสูญหายหรือวางเดิมพันซ้ำกันอันเกิดจากการกระทำของลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำรายการธุรกรรมของตนได้ใน “รายละเอียดใบแจ้งยอด” หน้าเว็บไซต์ หลังจากทำรายการแต่ละครั้ง เพื่อจะได้มั่นใจว่าการวางเดิมพันทั้งหมดรับวางเดิมพันเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่มีการร้องเรียนใดๆ บริษัทจะไม่พิจารณาจากสิ่งพิมพ์หรือใบเสร็จที่ไม่ได้บันทึกหรือเก็บไว้ในไฟล์ของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดหรือระงับบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการวางเดิมพันในตลาดเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเดิมพันใดๆที่ทราบผลแล้วเป็นโมฆะ หากวางเดิมพันในราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความล่าช้าในการรายงานผลของการแข่งขัน ‘สด’ การวางเดิมพันในระหว่างเวลานี้จะถือเป็นโมฆะไม่ว่าชนะหรือแพ้ก็ตาม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ (เช่น วันที่ เวลา สกอร์ สถิติ ข่าวประกาศ ใบแดง รายละเอียดเกี่ยวกับสนามกลาง เป็นต้น) เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบตามกฏหมายในข้อมูลที่ให้ไว้
หากว่าแมทช์หรือการแข่งขันถูกยกเลิก ระงับหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปหลังจาก 36 ชั่วโมง จากที่แมทช์เริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลจะถือว่าเป็นโมฆะ และการวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก ยกเว้นจะระบุไว้ในกฏของกีฬาแต่ละประเภท ตลาดการเดิมพันที่ถูกตัดสินโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อถูกดำเนินการแล้วจะถูกตัดสินตามนั้น กระบวนการตัดสินของการแข่งขันเหล่านั้นจะถูกตัดสินตามกฎของหนังสือกีฬาทั่วไป การตัดสินของบริษัทในการยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดในเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับ ‘พาร์เลย์’ การวางเดิมพันถือว่าใช้ได้ ถึงแม้ว่าแมทช์ที่เลือกในพาร์เลย์นั้นจะเป็นโมฆะ การคำนวณพาร์เลย์จะนับเป็น (1)
เกมแข่งขันหรือรายการแข่งขันที่ต้องถูกยกเลิกผลการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ และการเดิมพันจะถูกยกเลิก ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหน้ากีฬา การตัดสินใจและความหมายของการยกเลิกสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตัดสินในของบริษัท
หากมีความแตกต่างของชื่อแมทช์หรือว่าข้อมูลใดๆในภาษาอื่นๆ บริษัทจะอ้างอิงข้อมูลชื่อทีมทั้งหมดตามภาษาอังกฤษ
บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ใดๆ สำหรับข้อขัดแย้ง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากเหตการณ์ดังต่อไปนี้:
การหยุดชะงักของบริการที่ให้แก่เว็บไซต์(s)เซิร์ฟเวอร์(s) หรือเครือข่ายของบริษัท
การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์(s).ของบริษัท
การถูกแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริษัท
การบริการอินเทอร์เน็ตที่ช้าหรือผิดปกติขณะเข้าเว็บไซต์ของบริษัท
หากมีข้อพิพาทที่นอกเหนือจากการตีความของกฏหรือกฏข้อบังคับใดๆ ให้ยึดการตีความของบริษัทเป็นสำคัญ