แนะนำเกมส์คาสิโนสดและเกมส์พนันออนไลน์ต่างๆ

เกมส์คาสิโนสดและเกมส์พนันออนไลน์ต่างๆ
ถกแก้พนันออนไลน์ระบาด จี้เข้มใช้ ก.ม. สกรีนเนื้อหาแฝงโฆษณา

“กมธ.สื่อสารฯ” เชิญ “ก.ดีอีเอส-บ.ไลน์ฯ-กสทช.” ถกแนวทางแก้ปัญหาพนันออนไลน์ “กัลยา” กำชับบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมฯให้เข้มข้น “เศรษฐพงค์-ภาดาท์” จี้ ไลน์สกรีนเนื้อหาแฝงโฆษณาการพนัน
เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) โดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการควบคุมการชักชวน การโฆษณาให้เล่นการพนันออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น (Application Line) โดยทาง กมธ.ดีอีเอส ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), สำนักงาน กสทช., บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไลน์

คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทาง กมธ.ดีอีเอส ได้ยกประเด็นปัญหาพร้อมกับแสดงตัวอย่างการส่งข้อความชักชวนผ่าน Line ให้ผู้ใช้บริการไลน์เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่มากต่อสังคม ทั้งด้านการศึกษา อาชญากรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และเป็นต้นตอหนึ่งของปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่ออนาคตของชาติ ก็คือเด็กๆเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กมธ.ดีอีเอส จึงได้เชิญผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหา และแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบเท่าทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
น.ส.กัลยา กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆโดยเห็นตรงกันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้มองข้าม อย่างเช่นบริษัทไลน์ ประเทศไทย ก็ทราบปัญหาดังกล่าว และได้พยายามติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด และหากพบมีการกระทำดังกล่าวก็จะบล็อกทันที ซึ่งทางกรรมาธิการฯได้ฝากให้ทางไลน์และผู้ให้บริการทุกราย ได้เข้มข้นในการตรวจสอบและช่วยกันหาแนวทางป้องกันต่อไป อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีกระทรวงดีอีเอส เป็นเจ้าภาพหลักในการบังคับใช้ ดังนั้นทางกรรมาธิการฯ จึงได้กำชับไปยัง ก.ดีอีเอส รวมถึงสำนักงาน กสทช.ให้ติดตามดูแลตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มข้นขึ้นและทางกรรมาธิการฯ ได้ฝากให้หน่วยงานที่เข้าประชุมในวันนี้ ได้กลับไปช่วยกันคิดหาแนวทางที่จะเป็นการป้องกันในระยะยาวแบบมั่นคงถาวร ซึ่งจะได้มีการเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการฯ อีกครั้งในโอกาสต่อไป
ด้าน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า นอกจากนี้แล้วตนและ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการฯ ก็ได้แสดงความเห็นในที่ประชุมถึงการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของบริษัทไลน์ฯ โดยได้กำชับให้บริษัทไลน์ฯ ได้ใช้โปรแกรมตรวจสอบและสกรีนเนื้อหาของตัวเองที่มีอยู่ให้เข้มข้นขึ้น เพราะบางครั้งการเชิญชวนจะแฝงตัวไปในรูปแบบโฆษณาทำให้หลุดจากการสกัดกั้นได้ ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันว่าบริษัทไลน์ฯ ควรต้องดำเนินการสกรีนให้เข้มข้นขึ้น